فروش ویلا – فروش زمین – فروش اپارتمان – فروش کلبه – فروش هتل – فروش خانه – فروش هتل رستوران

فروش ویلا در ماسال
فروش آپارتمان در ماسال
فروش زمین در ماسال
فروش ویلا در شاندرمن
فروش آپارتمان در شاندرمن
فروش زمین در شاندرمن
فروش ویلا در ییلاقات ماسال
فروش آپارتمان در ییلاقات ماسال
فروش زمین در ییلاقات ماسال
فروش ویلای نو ساز
فروش ویلا ۲ تا ۳ سال ساخت
فروش ویلا بالای ۱۰ سال ساخت
فروش ویلای با سند ششدانگ
فروش ویلا بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان
فروش ویلا بین 5۰ تا 10۰ میلیون تومان
فروش ویلا بین 1۰۰ تا ۲0۰ میلیون تومان
فروش ویلا بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان
فروش ویلا بین ۲5۰ تا 300 میلیون تومان
فروش ویلا بین 3۰۰ تا 3۵۰ میلیون تومان
فروش ویلا بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان
فروش ویلا بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان
فروش آپارتمان با سند ششدانگ
فروش آپارتمان ۲ تا ۳ سال ساخت
فروش آپارتمان بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان

فروش ویلای نوساز دوبلکس در شهرک صبای ماسال با متراژ بنای ۱۸۰ مترمربع
فروش ویلای تریپلکس ۲۵۰ متری در شهرک صبای ماسال
فروش ویلای نوساز در ماسال با متراژ بنای ۱۱۰ مترمربع
فروش ویلای نوساز در ماسال با متراژ بنای 20۰ مترمربع
فروش ویلای نوساز در ماسال با متراژ بنای 30۰ مترمربع

قیمت فروش زمین 105 میلیون تومان
فروش زمین با کاربری مسکونی دارای مجوز ساخت
مساحت 200 متر مربع
دارای 1 نبش – طول بر اصلی 8 متر
قیمت هر متر مربع 20 هزار تومان تا 500 هزار تومان
موقعیت: شهر ماسال