فروش ویلا – فروش زمین – فروش اپارتمان – فروش کلبه – فروش هتل – فروش خانه – فروش هتل رستوران

فروش ویلا در ماسال
فروش آپارتمان در ماسال
فروش زمین در ماسال
فروش ویلا در شاندرمن
فروش آپارتمان در شاندرمن
فروش زمین در شاندرمن
فروش ویلا در ییلاقات ماسال
فروش آپارتمان در ییلاقات ماسال
فروش زمین در ییلاقات ماسال
فروش ویلای نو ساز
فروش ویلا ۲ تا ۳ سال ساخت
فروش ویلا بالای ۱۰ سال ساخت
فروش ویلای با سند ششدانگ
فروش ویلا بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان
فروش ویلا بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان
فروش ویلا بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان
فروش ویلا بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان
فروش ویلا بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان
فروش ویلا بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان
فروش ویلا بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان
فروش ویلا بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان
فروش آپارتمان با سند ششدانگ
فروش آپارتمان ۲ تا ۳ سال ساخت
فروش آپارتمان بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان

فروش ویلای نوساز دوبلکس در شهرک صبای ماسال با متراژ بنای ۱۸۰ مترمربع
فروش ویلای تریپلکس ۲۵۰ متری در شهرک صبای ماسال
فروش ویلای نوساز در ماسال با متراژ بنای ۱۱۰ مترمربع
فروش ویلای نوساز در ماسال با متراژ بنای ۲۰۰ مترمربع
فروش ویلای نوساز در ماسال با متراژ بنای ۳۰۰ مترمربع

قیمت فروش زمین ۱۰۵ میلیون تومان
فروش زمین با کاربری مسکونی دارای مجوز ساخت
مساحت ۲۰۰ متر مربع
دارای ۱ نبش – طول بر اصلی ۸ متر
قیمت هر متر مربع ۲۰ هزار تومان تا ۵۰۰ هزار تومان
موقعیت: شهر ماسال