دکتر رضا جمشیدی

دکتر رضا جمشیدی از جوانان موفق تالش اهل شهرستان شفت است که باتوجه به سن کم ومحدودیت های فراوان با تلاش خود پله های ترقی ورشد علمی را بسیارطی نموده است وعلاوه براین باتوجه به شایستگی های علمی وتجربی ومدیریتی خود توانسته است جایگاه اولی آرای مردم شهررشت را برای شورای کلانشهر رشت بدست آورد .وهم اینک علاوه براستادی دانشگاه گیلان ،مدیر گروه عمران دانشگاه گیلان و رئیس فعلی شورای اسلامی شهر رشت هم می باشد .

تحصیلات :

دکترا: مهندسى ژئوتکنیک- دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران- تهران (۱۳۸۶)

عنوان رساله:بررسی رفتار دینامیکی دیوار حائل مسلح با الیاف موکت در دستگاه میزلرزه (دکتر غیاثیان)

دوره تحقیقاتی اول: بمدت یکسال و به صورت ادواری در دانشگاه لندن(University College London, UCL) لندن، انگلستان (۱۳۸۴) (زیر نظرپروفسور Richard Bassett استاد دانشکده عمران دپارتمان ژئوتکنیک)

دوره تحقیقاتی دوم: بمدت شش ماه در دانشگاه توکیو (The University of TOKYO) توکیو، ژاپن (۱۳۸۵) (زیر نظرپروفسور Iku Towhata استاد دانشکده عمران دپارتمان ژئوتکنیک)

فوق لیسانس: مهندسى ژئوتکنیک- دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف- تهران (۱۳۸۰)

عنوان رساله: بهینه سازی حفاری فضاهای بزرگ زیرزمینی به کمک نتایج رفتارنگاری (دکتر محمد حسین صدقیانی)

لیسانس: مهندسى عمران (عمران)- دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۷۸)

رتبه ها و تشویق ها:

رتبه ۱ کنکور سراسری ورودی دانشگاه ها در منطقه ۳ آموزش کشور (۱۳۷۴)
رتبه ۳۹ کنکور کارشناسی ارشد (۱۳۷۸)
دانشجوی نخبه و ممتاز دانشگاه علم و صنعت ایران (سال ۱۳۸۳)

تجارب حرفه ای:

۱٫شرکت پرس صانکو، تهران (۱۳۸۳ الی ۱۳۸۶)
مدیریت چندین پروژه در زمینه ابزار دقیق ژئوتکنیکی و رفتارنگاری سد های خاکی، بتنی، نیروگاه، تونل و …. به شرح زیر:
۱- نصب لوازم اندازه گیری ژئوتکنیک سدخاکی گلابر واقع در استان زنجان
۲- طراحی، نصب و راه اندازی سیستم رفتارنگاری در سدهای بالا و پایین سیاه بیشه به عنوان اولین سد سنگریزه ای با رویه بتنی (CFRD) در خاورمیانه واقع در استان مازندران
۳- نصب، رفتارنگاری، پردازش داده ها و انجام آزمایشات کالیبراسیون ابزار های نیرو گاه سیاه بیشه واقع در استان مازندران
۴- نصب و راه اندازی ابزار های ژئو تکنیک سد خاکی سنگ سیاه واقع در استان کردستان
۵- نصب و راه اندازی ابزار های ژئو تکنیک سدخاکی لیکوان واقع در استان اردبیل
۶- نصب و راه اندازی ابزار های ژئو تکنیک سدخاکی زولاچای واقع در استان آذر بایجان غربی
۷- بازسازی و ترمیم ابزار دقیق سد خاکی لار واقع در استان تهران
۸- اجرای سیستم قرائت مرکزی نیروگاه سد مسجد سلیمان واقع در استان خوزستان
۹- نصب و راه اندازی تجهیزات رفتارنگاری تکمیلی سد مسجد سلیمان واقع در استان خوزستان
۱۰- نصب و راه اندازی ابزارهای ژئو تکنیک سدخاکی قیقاج واقع در استان آذر بایجان غربی

۲٫شرکت سدافزار، تهران (۱۳۸۱ الی ۱۳۸۳)
مدیریت چندین پروژه در زمینه ابزار دقیق ژئوتکنیکی و رفتارنگاری سد های خاکی، بتنی، نیروگاه، تونل و …. به شرح زیر:
۱- نصب، قرائت، رفتارنگاری، پردازش داده ها و آزمایشات کالیبراسیون ابزار های ژئوتکنیکی در سد خاکی اسفراین واقع در استان خراسان شمالی.
۲- نصب، قرائت، رفتارنگاری، پردازش داده ها و آزمایشات کالیبراسیون ابزار های ژئوتکنیکی در فرازبند خاکی سد بتنی سیمره واقع در استان لرستان.
۳- نصب، قرائت، رفتارنگاری و پردازش داده های مربوط به ابزار های ژئوتکنیکی در سد سنگریزه ای با هسته آسفالتی میجران واقع در استان مازندران.
۴- نصب، قرائت و رفتارنگاری ابزار های ژئوتکنیکی در سدخاکی گلستان ۲ واقع در استان گلستان.
۵- نصب، قرائت، رفتارنگاری و پردازش داده های مربوط به ابزار های ژئوتکنیکی در حوضچه نیروگاه کوهرنگ واقع در استان چهارمحال و بختیاری.
۶- بررسی طرح رفتارنگاری مربوط به ابزار های ژئوتکنیکی در سد خاکی خان آباد واقع در استان لرستان.
۷- قرائت داده های رفتارنگاری مربوط به ابزار های ژئوتکنیکی در سد خاکی تنگه هاله واقع در استان لرستان.

۳٫شرکت پرس صانکو، تهران (۱۳۸۰ الی ۱۳۸۱)
مدیریت چندین پروژه در زمینه ابزار دقیق ژئوتکنیکی و رفتارنگاری سد های خاکی، بتنی، نیروگاه، تونل و …. به شرح زیر:
۱- طراحی ابزار دقیق تونلهای آب بر نیروگاه سد بتنی کارون ۴ واقع در استان خوزستان.
۲- قرائت، رفتارنگاری و آموزش بهره برداری سیستم رفتارنگاری سد بتنی فریمان واقع در استان خراسان جنوبی.
۳- آموزش بهره برداری سیستم رفتارنگاری سد خاکی ماکو واقع در استان آذربایجان غربی.
۴- نصب، قرائت، رفتارنگاری و پردازش داده ها و طراحی کالیبراسیون ابزارهای ژئوتکنیکی سد دوستی واقع در استان خراسان رضوی.
۴٫شرکت سابیر، خوزستان (۱۳۷۹ الی ۱۳۸۰)
سرپرست گروه ابزار دقیق در سد کارون ۳ که بعنوان بزرگترین پروژه برق آبی در منطقه خاورمیانه می باشد.
مهمترین فعالیت در این پروژه رفتارنگاری سازه های زیر بود:
۱- سد بتنی دو قوسی به ارتفاع ۲۰۵ متر
۲- مغار نیروگاه به طول ۲۵۰ متر، ارتفاع ۴۶ متر و دهانه ۲۶ متر
۳- مجموعه تونلهای پروژه مشتمل بر تونلهای اکتشافی، دسترسی، آب بر، پنستاکها و غیره مجموعاً به طول ۶ کیلومتر.
۵٫شرکت بدیع سازان کوشا، تهران (۱۳۷۸ الی ۱۳۷۹)
مدیریت اجرایی یک پروژه ساختمانی ۱۲ طبقه فولادی که کارفرمای آن شرکت مخابرات ایران بود.

جدیدترین تالیفات

استاد راهنما در پایان نامه های کارشناسی ارشد:
۱) بررسی اثر ناهمگونی و ناهمسانی مقاومت برشی خاکهای چسبنده در ظرفیت باربری پی های سطحی به روش اجزاء محدود
۲) بررسی تغییر شکل پذیری خاکهای دانه ای مسلح با خرده لاستیک به روش اجزاء محدود تصادفی،
۳) بررسی اثر افزودن الیاف موکت بر خواص نفوذپذیری و آبگذری خاکهای ماسه ای به کمک آزمایشات آزمایشگاهی،
۴) بررسی استفاده از رسوبات سد سپیدرود در تولید آجر رسی به روش گرم،
۵) مطالعه عددی رفتار لرزه ای دیوارهای حائل سپری

۶) مطالعه عددی رفتار استاتیکی دیوارهای حائل سپری
۷) بررسی اندرکنش خاک و پی در نهشته های طبیعی ناهمگون به کمک تئوری حوزه تصادفی،
۸) اثر ناهمسانی تغییر شکل پذیری نهشته های طبیعی در نشست پی های سطحی،

۹) اثر ناهمگونی و ناهمسانی نفوذپذیری نهشته های طبیعی در تراوش پی سدها
۱۰) بررسی پایداری شیروانی ها در محیط های ناهمگن ناهمسان به کمک تئوری فضای تصادفی

۱۱) بررسی ظرفیت باربری پی مرکب به کمک تئوری فضای تصادفی،

۱۲) کاهش نشست الفائی در ساختمانهای مجاور ناشی از ساخت و سازهای شهری

۱۳) اثر ناهمگونی بر تحکیم نهشته های رسوبی طبیعی

۱۴) اثر الیاف موکت بر خواص آبگذری خاکهای دانه ای با استفاده از روش اجزاء محدود تصادفی

۱۵) تاثیر ناهمگونی نهشته های طبیعی بر پاسخ دینامیکی ساختگاه

۱۶) مطاله رفتار دینامیکی خاکهای ماسه ای مسلح با الیاف موکت در دستگاه تانک شفاف

۱۷) اثر ناهمگونی مقاومت خاک بر تخمین ظرفیت باربری شمع ها به کمک داده های CPT،
۱۸) استخراج خواص آماری و کاتوره ای داده های CPT در توده های خاکی

۱۹) بررسی عمق ایمن حفاری در نهشته های طبیعی ناهمگون به کمک تئوری فضای تصادفی

۲۰) تهیه نقشه پهنه بندی ارزیابی ظرفیت باربری مجاز پی های سطحی شهر رشت

۲۱) بررسی اثر ناهمسانی مقاومت برشی در ظرفیت باربری پی هی سطحی به کمک تئوری فضای

۲۲) ارزیابی اثرات ناهمگنی ساختگاه در فیلتراسیون امواج زلزله

۲۳) جایگاه تئوری میدان تصادفی در محاسبه ظرفیت باربری پی های سطحی در مقایسه با روش های کلاسیک،

استاد مشاور در پایان نامه های کارشناسی ارشد:

۱) بررسی پایداری لرزه ای دیوارهای وزنی دریایی به کمک مدل ریاضی

۲) تحلیل خطر زلزله به منظور تعیین شتاب حداکثر زمین در شهرستان بندر انزلی

۳) بررسی آزمایشگاهی تأثیر استفاده از نانو ذرات بر خصوصیات مهندسی خاکهای ماسه ای

۴) عنوان بررسی تاثیر موقعیت وابعاد پرده های آب بند وفیلترها بر طراحی بهینه پی سدهای بتنی وزنی

۵) عنوان بررسی آزمایشگاهی اثر خرده شیشه بر رفتار خاکهای سیلتی