اطلاعات تماس

شماره تلفن:

۰۹۱۲-۶۴۰۵۷۶۶     مدیر مسئول – سرکار خانم زاغی

۰۹۱۹-۴۱۱۳۲۳۰

۰۹۳۶-۸۱۰۳۵۹۹

۰۹۳۹-۹۴۴۴۵۳۰

 

ایمیل:

info@masaltourism.com

masaltourism@gmail.com

 

شبکه های اجتماعی:

Twitter

Google+