راهنمای سفر به قزاقستان

راهنمای سفر به قزاقستان

راهنمای مسافرتی قزاقستان قزاقستان بزرگ ترین کشور آسیای میانه شوروی سابق است و با کشورهای روسیه، چین، ازبکستان، قرقیزستان و ترکمنستان مرز مشترک دارد. این کشور از نظر اندازه نهمین کشور بزرگ جهان و دوبرابر مجموع دیگر کشورهای آسیای میانه می باشد. قزاقستان انتخاب اول بیشتر مسافرانی است  که قصد ماجراجویی در کشورهای آسیای میانه … __construct()