هیجان موج سواری در جزایر اندونزی

هیجان موج سواری در جزایر اندونزی

در این جزایر اندونزی هیجان موج سواری را تجربه کنید! مدت های طولانی است که موج سواران، به زندگی کوچگردی، معروف بوده اند،  به طوریکه زمان زیادی را صرف جستجوی جهان به دنبال موج های کامل می کنند. و در برخی مراحل جستجوی خود، بسیاری از آنها، خودشان را در محدوده امواج اندونزی پیدا خواهند … __construct()