شالما ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ماسال در استان گیلان است.

این روستا براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۱، جمعیت آن ۳۲۸ نفر (۱۰۲خانوار) بوده است.
این روستا در ۱۲ کیلومتری شهرستان ماسال واقع است.
در قسمت غربی ماسال ودر مسیر اصلی جاده ییلاقی اولسبلنگاه میباشد و داری طبیت زیبا که رشته کوههای البرز آن را احاطه کرده است ،شالما را می توان سرچشمه آبها نامید زیرابا اتصال رودخانه شالما وچسلی درآن وسر آغاز رودپر آب خالکای نامید ووجود چشمه های جوشان که بالغ بر پنج چشمه در دل روستا، شالما را بی نظیر،نسبت به روستاهای دیگر وجالب تر از آن غارها وقندیلهای روسوبی آن وبوته های شمشاد وصنایع دستی بی نظیر که به استانهای اصفهان وتهران صادر می شود، شالمارادهکده توریستی کرده است.

ییلاق شلما,ییلاق شالما,توابع ماسال,اجاره ویلا در ماسال,اجاره ویلا,اجاره ویلا شاندرمن,اجاره ویلا شمال

ییلاق شالما – ۱

ییلاق شلما,ییلاق شالما,توابع ماسال,اجاره ویلا در ماسال,اجاره ویلا,اجاره ویلا شاندرمن,اجاره ویلا شمال

ییلاق شالما – ۲

ییلاق شلما,ییلاق شالما,توابع ماسال,اجاره ویلا در ماسال,اجاره ویلا,اجاره ویلا شاندرمن,اجاره ویلا شمال

ییلاق شالما – ۳

ییلاق شلما,ییلاق شالما,توابع ماسال,اجاره ویلا در ماسال,اجاره ویلا,اجاره ویلا شاندرمن,اجاره ویلا شمال

ییلاق شالما – ۴

ییلاق شلما,ییلاق شالما,توابع ماسال,اجاره ویلا در ماسال,اجاره ویلا,اجاره ویلا شاندرمن,اجاره ویلا شمال

ییلاق شالما – ۵

ییلاق شلما,ییلاق شالما,توابع ماسال,اجاره ویلا در ماسال,اجاره ویلا,اجاره ویلا شاندرمن,اجاره ویلا شمال

ییلاق شالما – ۶

ییلاق شلما,ییلاق شالما,توابع ماسال,اجاره ویلا در ماسال,اجاره ویلا,اجاره ویلا شاندرمن,اجاره ویلا شمال

ییلاق شالما – ۷