شرکت ماسال توریسم از بدو تاسیس تا کنون، افتخار دارد که توانسته پذیرای ۱۸۷۹۵ نفر از هموطنان عزیز از سرتاسر کشور عزیزمان ایران و ۸۲۱ نفر از سایر کشور ها باشد.
حدود ۵۰% از مهمانان جدید معرفی شده از طرف مهمانان قبلی میباشند.(شامل تخفیف)
حدود ۹۰% از مهمانان قبلی سالی یکبار به ماسال (بهشت ایران) سرزده که ما دوباره افتخار میزبانی آنها را داریم
حدود ۵۰% از ویلاها توسط مهمانان قبلی از ماه ها قبل رزرو میباشد.