شرکت ماسال توریسم از بدو تاسیس تا کنون، افتخار دارد که توانسته پذیرای 18795 نفر از هموطنان عزیز از سرتاسر کشور عزیزمان ایران و 821 نفر از سایر کشور ها باشد.
حدود 50% از مهمانان جدید معرفی شده از طرف مهمانان قبلی میباشند.(شامل تخفیف)
حدود 90% از مهمانان قبلی سالی یکبار به ماسال (بهشت ایران) سرزده که ما دوباره افتخار میزبانی آنها را داریم
حدود 50% از ویلاها توسط مهمانان قبلی از ماه ها قبل رزرو میباشد.